Szkolenia, seminaria

Szkolenia dla zarządców nieruchomości

Jednym z zakresów dzialalności Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach jest organizowanie szkoleń zawodowych dla zarządców nieruchomości. Wszystkie szkolenia zorganizowane przez SPWN spełniają wymogi doskonalenia zawodowego i są wpisane na Ministerialną listę szkoleń

Szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego