Szkolenia, seminaria

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

W odpowiedzi na indywidualne zapytania klientów proponujemy realizacje szkoleń w formach zamkniętych. Szkolenia zamknięte traktujemy jako wieloetapowy proces, dokładnie badamy  potrzeby zamawiającego, specyfikę branży oraz poziom zaawansowania uczestników szkolenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie dedykowane jest dokładnie sprecyzowanej grupie pracowników wywodzących się z jednej firmy, dzięki czemu trenerzy  mają możliwość lepszego przygotowania się do szkolenia skupiając całą swoja uwagę na faktycznych potrzebach i oczekiwaniach uczestników.
 • Program szkolenia jest poprzedzony analizą potrzeb i dostosowywany do oczekiwań konkretnego odbiorcy.
 • Projektując szkolenia indywidualnie dobieramy narzędzia oraz metody wspólnie z Państwem, tak aby osiągnąć największe efekty dla docelowej grupy.
 • Szkolenie zamknięte można również połączyć z różnego rodzaju  integracją uczestników, co pozwala na wzmacnianie wzajemnych więzi, komunikacji oraz zespołowości pracowników.  

 

Dokładamy wszelkich starań aby zagadnienia omawiane na szkoleniach były atrakcyjne, interdyscyplinarne odnoszące się do rynku nieruchomości w wymiarze wielopłaszczyznowym. Stąd też poza tematyką dedykowaną bezpośrednio nieruchomościom, organizujemy szkolenia z zakresu dyscyplin pokrewnych, mających zastosowanie w gospodarce nieruchomościami.  Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną, wykwalifikowaną i przyjazną kadrę, co gwarantuje uczestnikom wysoki poziom merytoryczny zajęć jak też osobistą satysfakcję z uczestnictwa w szkoleniach

 

Obszary tematyczne szkoleń to przede wszystkim:

 • Prawo w gospodarce nieruchomościami
 • prawo budowlane
 • prawo zamówień publicznych
 • weryfikacja stanu prawnego
 • Zagadnienia podatkowe w nieruchomościach
 • Wycena nieruchomości
 • weryfikacja operatów szacunkowych dla sektora bankowego
 • Praktyczne aspekty zarzadzania nieruchomościami
 • Facility & Property management,
 • książka obiektu budowlanego,
 • okresowe przeglądy techniczne
 • sprawozdawczość finansowa
 • czytanie map
 • zarządzanie operacyjne
 • Praktyczne aspekty pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • skuteczna obsługa biuro nieruchomości
 • marketing nieruchomości
 • źródła informacji o nieruchomościach
 • pozyskiwanie ofert
 • Szkolenia „miękkie” doskonalące interpersonalne umiejętności uczestników