Szkolenia, seminaria

Rada Programowa

RADA PROGRAMOWA

 

   

doc inż. Andrzej Sobczak

Przewodniczący rady

 

                 

    mgr inż. Edward Oszmiański         mgr Marta Milewska           dr inż Bogdan Podgórski      

- zobacz więcej                         - zobacz więcej                           - zobacz więcej