Stres zawodowy, czyli jak panować nad swoimi emocjami i emocjami klienta ?

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Poinformuj nas o swoim zainteresowaniu!

Twoje dane

Miasto

 

 


Cel szkolenia:

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu Zarządcy nieruchomości.
 • Profesjonalna obsługa klienta na każdym etapie współpracy.
 • Kształtowanie profesjonalnej postawy wobec klienta, szczególnie w sytuacjach napięcia i stresu.
 • Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami podczas trudnej rozmowy z klientem.
 • Wzmocnienie postawy asertywności wobec klienta w trudnych sytuacjach.
 • Wzmocnienie motywacji do działania, dla własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości własnej pracy.


Uczestnicy szkolenia:

     Do udziału w szkoleniu zapraszamy: 

 • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
 • Osoby pracujące z klientami.
 • Osoby zarządzające na co dzień wieloma zadaniami.
 • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba brutto


Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy i lunch

- możliwość indywidulanych konsultacji z prowadzącym

1. Co to jest stres zawodowy?

 • Mechanizmy powstawania stresu zawodowego.
 • Źródła stresu zawodowego.
 • Odporność na stres – cecha indywidualne ?
 • Negatywne skutki stresu.
 • Style radzenia sobie ze stresem?


2. Jak pokonać stres w pracy?

 • Dlaczego klienci zachowują się roszczeniowo i agresywnie?
 • W jaki sposób reagujemy na roszczeniową i agresywną postawę klienta wewnętrznego ?
 • Jak rzeczowo reagować na krytykę i niezadowolenie ze strony klienta ?
 • Profesjonalne reagowanie na roszczeniową i agresywną postawę klienta wewnętrznego.
 • Zasady rozładowywania napięcia emocjonalnego klienta w sytuacji stresu.
 • Wychodzenie z sytuacji kryzysowych.
 • Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy ludzi skutecznych.
 • W jaki sposób można motywować siebie do pokonywania trudności w relacjach z klientami?


3. Kolejne kroki prowadzenia rozmowy ze zdenerwowanym klientem

 • Jak przebiega dynamika rozmowy ze zdenerwowanym klientem ?
 • W jaki sposób zneutralizować emocje klienta ?
 • Co pomaga, a co przeszkadza podczas trudnej rozmowy ?
 • Narzędzia komunikacji interpersonalnej stosowane podczas trudnej rozmowy.
<>·Jak ćwiczyć profesjonalną reakcję na trudne zachowania klienta ?