Kurs księgowości wspólnot mieszkaniowych

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy
od 2018-12-08
do 2018-12-16
Warszawa 1 400 zł Wyślij zgłoszenie »

 

Prawidłowe prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej

Czy rozumiesz....

  • Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej i  wpływ jej statusu na sprawy finansowe;
  • Zakres obowiązków zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości i właścicieli lokali w sprawach finansowych.
  • Jaki są podobieństwa pomiędzy księgowością wspólnoty mieszkaniowej a ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości.
  • Jak prowadzić ksiągi rachunkowe i rejestrować zdarzenia w finansach wspólnoty mieszkaniowej

    Na szkoleniu nauczysz się:

  • Kursanci dowiedzą się dokładnie powinny wyglądać prawne aspekty funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej
  • Uczestnicy zapoznają się dokładnie z pojęciami z zakresu rachunkowości wspólnoty
  • Prelengenci w sposób jasny i praktyczny przedstawią zasady rozliczania zaliczek,  które ponoszą członkowie wspólnoty
  • Omówione zostaną przepisy podatkowe i źródła finansowania wspólnoty
  • Pokazane zostaną na przykładach praktycznych typowe rozwiązania trudnych przpadków w prowadzeniu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
  • Przedstawione zostaną rozliczania i finansowania remontów
  • W sposób jasny i czytelny zostanie omówione sporządzanie sprawozdania finansowego

   

  W bardzo licznych przypadkach prowadzenia rachunkowośći wspólnoty popełniane są błędy, które wynikają najczęściej z braku znajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Źle prowadzona księgowość może spowodować brak pokrycia zaplanowanych wydatków, choćby na zaplanowane remonty.

  Program szkolenia realizuje 32 godziny ekuakcyjne 


  Cena szkolenia: 1400 zł/osoba

  Cena zawiera:

  • skrypt szkoleniowy
  • przerwy kawowe i lunch
  • indywidualne konsultacje z trenerem

 

Program kursu

Podstawowe zasady księgowości wspólnot mieszkaniowych.

 • Wspólnota mieszkaniowa. Udziały w nieruchomości wspólnej. Osobliwy przypadek garaży stanowiących odrębny lokal. – 1h
 • Rola i zadania zarządcy nieruchomości. Zadania wchodzące w zakres zarządzania nieruchomością. – 0,5h
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną. Zasady partycypacji w kosztach – 0,5h
 • Prawa i obowiązki właścicieli lokali – 0,5h
 • Koncepcja ułomnej osobowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej – 1h
 • Zdarzenia gospodarcze – 0,5h
 • Aktywa, pasywa, bilans. Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans– 1h
 • Konto księgowe, dowód księgowy, pojedynczy i podwójny zapis – 0,5h
 • Przychody, koszty – 0,5h
 • Plan kont – 1h
 • Podstawowe operacje na bilansie – ćwiczenie – 0,5h
 • Czytanie dokumentów księgowych – ćwiczenie – 0,5h

Prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych we wspólnotach mieszkaniowych.

 • Zasady rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. – 0,5h
 • Cele rachunkowości wspólnot mieszkaniowych– 0,5h
 • Definicja rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej– 1h
 • Opisywanie dokumentów– 0,25h
 • Storna i zapisy techniczne (czarne i czerwone storna) – 0,25h
 • Rozrachunki– 0,5h
 • Wymogi wynikające z ustaw podatkowych– 0,5h
 • Ustawa o ochronie danych osobowych a prawo właścicieli do informacji– 0,5h
 • Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. – 1h
 • Podstawowe księgowania– 1h
 • Ćwiczenia księgowe– 1h

Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej.

 • Naliczanie zaliczek – 2 h
 • Ustalenie zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości. - 2h
 • Sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej. – 4h

Podatki wspólnot mieszkaniowych

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych– 1h
 • Ustawa o podatku od towarów i usług– 2,5h
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: – 0,5h
 • Podatek od nieruchomości– 1h
 • Opłata za środowisko– 0,5h
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych– 1,5h
 • Sprawozdania dla GUS i banków (w przypadku zaciągania kredytów) – 1h


Liczba godzin – 32 godziny edukacyjne

Czas trwania: 4 dni

 

Trenerzy: Michał Czapliński oraz Dorota Oleszczuk

Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Zajmuje się w finansami i rachunkowością nieruchomości mieszkaniowych.


Dorota Oleszczuklicencjonowany zarządca nieruchomości, ekonomista, posiada zawodowe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, absolwent Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, Politechniki Radomskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalsta z zakresu finansów i rachunkowości nieruchomości mieszkaniowych

 

 

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
od 2018-12-08
do 2018-12-16
Warszawa 1 400 zł Wyślij zgłoszenie » Pobierz formularz »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

 

 

 

 

 Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul.Grzybowska 80/82 (Budynek Kolmex Sp. z o.o.)

Godziny szkolenia:
9:00/10.00-15.00/16:00

I zjazd 8-9.12.2018r.(sobota - niedziela)

II zjazd 15-16.12.2018r.(sobota - niedzielaJeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!


Jeśli masz pytania to skontaktuj się z nami: e-mail: pgajownik@spwn.pl
Warszawa: (022) 890 00 20